Pravidla

Herní CS:GO portál

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JAILBREAKU

1) Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština
2) Jakmile Simon zemře, jeho příkazy neplatí.
3) Mrtví hráči neradí, jak ve hře, tak ani na jiném komunikačním programu.
4) Používá se základní nastavení CS:GO (v pravidlech)
5) Jako pohyb se bere – přesun, výskok, čupnutí, postavení se, kuchání, prohazování zbraní, hození granátu a odjištění granátu.
6) Chovat se slušně, nespamovat, mírnit vulgarismy, neobchodovat ve voicechatu, zákaz projevů rasismu apod.
7) Nedělat reklamu jinému serveru/webu v jakékoliv podobě.
8) Admin může kdykoliv zasáhnout do hry a dočasně pozměnit/určit průběh hry.(Je zakázané mluvit když admin něco řeší/rebelování.)
9) Zákaz využívání bugů ve hře a chyb v mapách, cheatování, scriptování apod.
10) Nepoužívat nevhodné, vulgární přezdívky nebo ClanTagy nebo kopírovat jména hráčů na serveru (povinnost admina je udělit trest a nebo změnit přezdívku)
11) Nevydávat se za admina nebo ho jakkoliv provokovat, či sdílet cizí účty sociálních sítí nebo vydírat
12) Hráč je povinen mít čitelnou přezdívku nebo alespoň její část. (Pokud se hráč jmenuje nějak čínsky nebo rusky CT není povinnen mu dávat výhodu nebo číst jméno hráče. Pokud bude muset jít hráč s nečitelnou přezdívkou na určité místo simon není povinnen to číst a rovnou může dát kill.)
13) Je zakázáno zakazovat myš!
14) Je zakázáno používat cheaty/hacky
15) Je zakázáno spamovat mikrofon (pouštění songů do hry, křičení …)
16) CT tlačíka a zóny jsou [otevíráni cel, tlačítka u atrakcí, tlačítka u boxů, secrety, šachty, střechy kde jsou zbraně, krabice (ve kterých jsou zbraně), zbrojka a areál kolem ní (věže, plošinky atd..)]
17) Teamkilling je zakázaný a může se trestat banem ! Trestá se (zabití celého teamu v atrakci vězněm př. švihadlo nebo barvičky) => nepočítá se zabíjení při TG, boxu

PRAVIDLA PRO VĚZNĚ

1) Stává se rebelem jakmile:
– Pokud T zahodí granát (i kdyby netrefil CT) bez povolení simona (neplatí pro decoy => pokud není modifikován od EVIP+ výhod)
– Mít v inventáři zbran=rebelie (po sebraní se okamžitě stává rebelem – pokud simon neřekne jinak)
– míří střelnou zbraní na DOZORCE
– Vleze do šachty, zbrojnice, secretu či teleportu (pro útěk)
– Úmyslně zraní či zabije DOZORCE (neplatí pokud CT provokuje)
– Pozn: kuchání šachty je rebélie
2) Pokud je VĚZEŇ v samotce, musí si požádat o otevření cely nejpozději do té doby, než Simon vydá příkaz.
3) Úkolem je poslouchat příkazy Simona nebo se vzbouřit
4) Poslední rebel(ové), nesmí zbytečně zdržovat hru (kempení apod.) [když má mít T poslední přání]
5) Nespamuj voice jako třeba „jak se máš“ „kdy tu bude toto“ atd.. Do voice za T mluv jen pokud se jedná o problém nebo pokud máš problém s FK. Je zaké zakázáno řvát hned na začátku kola „HÉÉÉJ HÉÉJ proč si mi dal kill?“ (takovéto věci se píší do chatu).
6) Pokud máš VD máš povoleno mačkat tlačítka u atrakcí (Pokud na danou atrakci nechce jít simon poté musíš okamžitě odejít a nebo pokud Nekazíš hru simonovi).
7) Jako VĚZEŇ si držíš odstup od simona/ct takže pokud máš běžet za simonem budeš se snažit být aspoň metr od něj.
8) Na splnění příkazu má 3 sekundy
9) Pokud SIMON neurčí na jakou čáru vězni musí, může vězeň jít na jakkoukoliv v okolí
10) Vězni plní příkazy automaticky bez zdržovaní [přímou cestou => bez walku a čupění]
11) Pokud vězeň zmáčkne CT tlačítko může být zabit (bez varování)

PRAVIDLA PRO DOZORCE

1) Musí mít mikrofon, musí mu být rozumět, nesmí mít ozvěnu (TV v pozadí apod.) [voicechanger a další programy měnící hlas jsou zakázané]
2) U reakcí, varovných výstřelů, atrakcí atd.. zabijí/dává simon. Výjimky jsou:
– Když je vězeň rebel (viz. informace – pravidla pro vězně)
– Když vězeň ohrožuje simona
– Pokud simon povolí dozorcům zabíjet vězně (dozorci se vždy musí zeptat simona!) [v tu chvíli mohou zabíjet pouze při porušení zákazu či nesplnění příkazu – neplatí pro reakce a atrakce]
– Když vězeň afkuje; campí a neplní příkazy simona nebo utíká od určeného místa simonem (snaží se rebelovat). *DODATEK: Pokud simon umře a zvolí se nový, dozorci mají automaticky povoleno zabíjet při nových příkazech od nového simona!
– Pozor: Při aktracích zabijí jenom SIMON (dokud simon nevydá příkaz dozorcům aby zabili vězně)
3) Povinnost DOZORCŮ je chránit simona a poslouchat ho!
4) Je zakázáno házet zbran VĚZEŇ i pokud je nabitá nebo vybitá..
5) Po smrti Simona se musí někdo z DOZORCI neprodleně ujmout pozice Simona.
6) Nevykřikuj falešné příkazy (příkazy dává primárně pouze simon).
7) Je zakázáno nadržovat hráči. Ke všem musí být stejně ohleduplný.
8) Pokud se hraje atrakce automaticky se hraje o LR (poslední přání), pokud simon neřekne jinak
9) Dozorci se musí střídat o simona! Pokud jsou u ct 2 hráči tak at se střídají na simona. Automaticky nový příchozí k dozorcům by měl brát SIMONA.
10) Je zakázáno dávat nachytávky (typu příkazy bez slovesa, nachytávání na zákazy či příkazy atd..), aby jste se zbavovali hráčů (nebaví to nikoho)
11) Vždy pokud chcete někoho požádat aby něco udělal musíte oslovovat jménem, to platí o pro místo (žádné: ty běž tam) (př. Franto běž na můj bodík)
12) Dozorci při HVD musí být pouze na místech určené pro Dozorce (ZBROJNICE)!
13) Dozorci se nesmí bezdůvodně přibližovat k věznům (tvz. provokace = kill)!
[Nepočítá se: průchod vězněm – NOBLOCK; příchod vězně k dozorci, kde dozorce stojí = není provokace; při chůzi vězně a dozorce, kdy se dozorce střetne blízko s vězněm; při chůzi, kdy se zastaví vězěň a dozorce se ocitne blízko u vězně; při chůzi, kdy se zastavý dozorce a vězeň se ocitne blízko; kdy vězeň kuchá před sebou a dozorce mu vzleze do rány => neplatí při zákazu boxování.]
*DODATEK: Vězeň, který vyběhně krok do předu a kuchne dozorce automaticky provokuje a to samé platí naopak když dozorce se přiblíží k vězňům; nerozlišuje se 1 rána či 3 rány nožem, pokud CT provokuje je to jeho vina.
14) Hráč může být maximálně 3x DOZORCE (mapy po sobě), potom si musí dát 1x mapu za VĚZNĚ (uvolnit místo u dozorců jiným hráčům)
15) Mají zakázáno kempit před portálem na mapě jb_clouds_final5
16) CT mají povolit ,,huntit” rebely, pokud je dostatek CT na hlídání simona (neznamená to však, že CT bude pobíhat celé kolo po mapě a hledat rebely nebo campit v šachtě/secretu a čekat na vězně)

PRO SIMONA:

1) Simon je nucen být originální/sám vymyslet atrakce.
2) Simon musí vysvětlit atrakci pokud si o to Vězeň zažádá.
3) Simon má zakázáno dávat Vězni výhodu jako je Například: Prohlídka zbrojky, Zabití Dozorce. Výhoda je pouze k tomu, aby se Vězeň nemusel zúčastnit atrakce/Měl výhodu při atrakci, anebo aby si vybral co chce podniknout.
4) Simon má zakázáno spamovat bodíky. Pokud Simon vezme negev a začne všude střílet bodíky, dostane CTBan.
5) Simon je povinen dávat vězňům noblock ra, kde se vězni stackují do sebe (pokud tak neučiní a stackne se vězeň s dozorcem => je to chyba simona)
6) Simon nesmí slovíčkařit.
7) Simon nesmí dát příkaz, aby vězni zabili dozorce. (Vyjímka je, pokud Dozorce dává FreeKilly, Spamuje Mikrofon, nebo Neposlouchá Simona).
8) Simon nesmí vyvražďovat Vězně. Příklad: z 10 Vězňů bude mít jen 4 Vězně. Měl by tolerovat nové hráče a né vyzabíjet všechny na jednom příkazu.

REAKCE:

1) U reakcí zabijí pouze a jenom Simon. (Pokud Simon neurčí jinak).
2) Dozorci mají zakázáno vykřikovat falešné reakce. (Reakce dává pouze simon)
3) U reakce s výhodou se netrestají Vězni, co udělali jinou činost; – U reakce s nevýhodou Dozorci nesmí zabíjet Vězně, mohou Vězně pouze znevýhodnit. (Např. Hit do těla, Nevýhoda při atrakci atd..)
4) Pokud Simon řekne reakci a Vězeň skočí ještě dříve než jí Simon dořekne, může být Vězeň potrestán.
5) U poslední reakce je potrestán Vězeň, který zareagoval jako poslední. (Musí být minimálně 5 živých vězňů pro zabíjení vězňů).
6) Při první reakci je potrestán Vězeň, který zareagoval jako první. (Musí být minimálně 5 živých vězňů pro zabíjení vězňů).

VOLNÝ DEN

1) Volný den se dává pouze v případě, pokud Dozorce či Simon zabil vězně omylem.
2) Dozorce má povinnost nahlásit VD hned kolo po incidentu.
3) Simon má povinnost udělit VD hráči, kterému bylo nahlášeno.
4) Je zakázáno dávat VD bezdůvodně.
5) Pokud vězeň bude lhát a bude chtít VD neprávem, nemusí Simon vyhovět.
6) Vězeň s VD se musí držet dál od Simona, jinak si ho Simon může zapojit.
7) Pokud Simon dá hráči VD smí dát maximálně 1 vd na 2 živé Dozorce, takže pokud je jen jeden Dozorce na 4 vězně, musí dát MÓD nebo HVD.
8) VD může mačkat tlačítka atrakcí, kde se nevyskytuje simon (pokud tím bude ohrožovat Dozorce může být vězeň s VD zabit).
9) Vězeň má právo si VD tvz. užít. (Pokud budou zavřené cely a on nebude mít možnost jít z areálu, má právo získat VD na další kolo).
10) Pokud se VD nebude držet u dozorce, po pár sekundách se mu VD automaticky zruší.

HERNÍ MÓDY

Pravidla pro všechny módy :

1) Je zakázáno chodit do šachet/secretů při herních módech. Neplatí pro Freeday.
2) Zdržování jakéhokoliv herního módu je zakázáno.
3) Hráči si nesmí navzájem schválně kazit mód, např. tlačítkami u atrakcí.
4) Dozorci mají zakázáno kempit před zbrojkou když se hraje mód. To samé platí i pro Vězně.
5) Pokud chce Simon dát herní mód, musí vždy oznámit jaký mód dává.

Jednotlivé pravidla pro módy :

Mód Přestřelka
Při herním módu Přestřelka je zakázáno campit na portály.
Příklad: Portál na mapě jb_clouds_final5.

Mód Schovka
Při Schovce mají vězni povoleno campit a Dozorci je musí hledat.

Mód Chicken
Při chicken módu je povoleno se pohybovat pouze v areálu cel.

Mód Zombie
Při herním módu Zombie je zakázáno být někde kam musí Vězeň (Zombie) vyskočit. Dozorci mohou být všude, kam se dá nějakým způsobem, kterým by neporušili pravidla, dostat. Je povoleno být: Na streše kde je žebřík, na stromě, na který se dá dostat, na atrakci, která vás může při herním módě zabít apod. Na mapě jb_moonjail_v2 nesmí Dozorci campit v MoonExpresu.

Mód Traitor
Je zakázáno zabíjet nevinné hráče (Innocenty) za úmyslem zkažení módu.

TEAM GAMESY !TG

1) Je zakázáno dávat Team Gamesu na začátku kola s úmyslem vyzabíjet celý team vězňů.
2) Je zakázáno dávat Team Gamesu 2x po sobě.
3) Je zakázáno bugovat Team Gamesu.
4) Za 1 kolo je pouze povoleno dát 3x Team Gamesu.
5) Do průběhu Team Gamesy může zasahovat pouze Simon (pokud není Vězeň rebel).

STAVITEL

1) Simon má zakázano bugovat hráče pomocí blocků ze stavitele.
2) Je zakázáno zneužívat stavitele pro blockování šachet, atrakcí, vchodů, zbraní atd…
3) Je zakázáno využívat stavitele na zvítězení proti Vezňům
.

ZKUS SVOJE ŠTĚSTÍ!

  • Každých 24 hodin máš šanci získat výhru
  • 1 točení na 1 účet ve hře
Zkus svoje štěstí!
Souhlasím se všemi podmínkami, což znamená, že váš EMAIL bude zapsán do databáze
Never
Remind later
No thanks