Pravidla

Herní CS:GO portál

Pravidla

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JAILBREAKU

1) Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština (PUBLIC => všechny jazyky)

2) Jakmile Simon zemře, jeho příkazy neplatí.

3) Mrtví hráči neradí, jak ve hře, tak ani na jiném komunikačním programu.

4) Používá se základní nastavení CS:GO (v pravidlech)

5) Jako pohyb se bere – přesun, výskok, čupnutí, postavení se, kuchání, prohazování zbraní, hození granátu a odjištění granátu.

6) Chovat se slušně, nespamovat, mírnit vulgarismy, neobchodovat ve voicechatu, zákaz projevů rasismu apod.

7) Nedělat reklamu jinému serveru/webu v jakékoliv podobě.

8) Admin může kdykoliv zasáhnout do hry a dočasně pozměnit/určit průběh hry.(Je zakázané mluvit když admin něco řeší/rebelování.)

9) Zákaz využívání bugů ve hře a chyb v mapách, cheatování, scriptování apod.

10) Nepoužívat nevhodné, vulgární přezdívky nebo ClanTagy nebo kopírovat jména hráčů na serveru (povinnost admina je udělit trest a nebo změnit přezdívku)

11) Nevydávat se za admina nebo ho jakkoliv provokovat, či sdílet cizí účty sociálních sítí nebo vydírat

12) Hráč je povinen mít čitelnou přezdívku nebo alespoň její část.(Pokud se hráč jmenuje nějak čínsky nebo rusky CT není povinnen mu dávat výhodu nebo číst jméno hráče. Pokud bude muset jít hráč s nečitelnou přezdívkou na určité místo simon není povinnen to číst a rovnou může dát kill.)

13) Je zakázáno zakazovat myš!

14) Je zakázáno používat cheaty/hacky

15) Je zakázáno spamovat mikrofon (pouštění songů do hry, křičení …)

16) CT tlačíka a zóny jsou [otevíráni cel, tlačítka u atrakcí, tlačítka u boxů, secrety, šachty, střechy kde jsou zbraně, krabice (ve kterých jsou zbraně), zbrojka a areál kolem ní (věže, plošinky atd..)]

17) Teamkilling je zakázaný a může se trestat banem ! Trestá se (zabití celého teamu v atrakci vězněm př. švihadlo nebo barvičky) => nepočítá se zabíjení při TG, boxu

18) Bumpmine a breachcharge se počítá jako granát, po vyhození se stáváte rebelem

19) Pokud hráč hodí bumpmine na jiného hráče a zabije ho, tak se to počítá jako teamkill;

Pokud hráč využije jiného hráče a hodí na něj breachcharge a zabije tím CT, hráč který měl na sobě bombu se nepočítá jako rebel
PRAVIDLA PRO VĚZNĚ

1) Stává se rebelem jakmile:

– Pokud T zahodí granát (i kdyby netrefil CT) bez povolení simona (neplatí pro decoy => pokud není modifikován od EVIP+ výhod)

– Mít v inventáři zbran=rebelie (po sebraní se okamžitě stává rebelem – pokud simon neřekne jinak)

– míří střelnou zbraní na DOZORCE

– Vleze do šachty, zbrojnice, secretu či teleportu (pro útěk)

– Úmyslně zraní či zabije DOZORCE (neplatí pokud CT provokuje)

– Pozn: kuchání šachty je rebélie

2) Pokud je VĚZEŇ v samotce, musí si požádat o otevření cely nejpozději do té doby, než Simon vydá příkaz.

3) Úkolem je poslouchat příkazy Simona nebo se vzbouřit

4) Poslední rebel(ové), nesmí zbytečně zdržovat hru (kempení apod.) [když má mít T poslední přání]

5) Nespamuj voice jako třeba „jak se máš“ „kdy tu bude toto“ atd.. Do voice za T mluv jen pokud se jedná o problém nebo pokud máš problém s FK. Je zaké zakázáno řvát hned na začátku kola „HÉÉÉJ HÉÉJ proč si mi dal kill?“ (takovéto věci se píší do chatu).

6) Pokud máš VD máš povoleno mačkat tlačítka u atrakcí (Pokud na danou atrakci nechce jít simon poté musíš okamžitě odejít a nebo pokud Nekazíš hru simonovi).

7) Jako VĚZEŇ si držíš odstup od simona/ct takže pokud máš běžet za simonem budeš se snažit být aspoň metr od něj.

8) Na splnění příkazu má 3 sekundy

9) Pokud SIMON neurčí na jakou čáru vězni musí, může vězeň jít na jakkoukoliv v okolí

10) Vězni plní příkazy automaticky bez zdržovaní [přímou cestou => bez walku a čupění]

11) Pokud vězeň zmáčkne CT tlačítko může být zabit (bez varování)
PRAVIDLA PRO DOZORCE

1) Musí mít mikrofon, musí mu být rozumět, nesmí mít ozvěnu (TV v pozadí apod.) [voicechanger a další programy měnící hlas jsou zakázané]

2) U reakcí, varovných výstřelů, atrakcí atd.. zabijí/dává simon. Výjimky jsou:

– Když je vězeň rebel (viz. informace – pravidla pro vězně)

– Když vězeň ohrožuje simona

– Pokud simon povolí dozorcům zabíjet vězně (dozorci se vždy musí zeptat simona!) [v tu chvíli mohou zabíjet pouze při porušení zákazu či nesplnění příkazu – neplatí pro reakce a atrakce]

– Když vězeň afkuje; campí a neplní příkazy simona nebo utíká od určeného místa simonem (snaží se rebelovat). *DODATEK: Pokud simon umře a zvolí se nový, dozorci mají automaticky povoleno zabíjet při nových příkazech od nového simona!

– Pozor: Při aktracích zabijí jenom SIMON (dokud simon nevydá příkaz dozorcům aby zabili vězně)

3) Povinnost DOZORCŮ je chránit simona a poslouchat ho!

4) Je zakázáno házet zbran VĚZEŇ i pokud je nabitá nebo vybitá..

5) Po smrti Simona se musí někdo z DOZORCI neprodleně ujmout pozice Simona.

6) Nevykřikuj falešné příkazy (příkazy dává primárně pouze simon).

7) Je zakázáno nadržovat hráči. Ke všem musí být stejně ohleduplný.

8) Pokud se hraje atrakce automaticky se hraje o LR (poslední přání), pokud simon neřekne jinak

9) Dozorci se musí střídat o simona! Pokud jsou u ct 2 hráči tak at se střídají na simona. Automaticky nový příchozí k dozorcům by měl brát SIMONA.

10) Je zakázáno dávat nachytávky (typu příkazy bez slovesa, nachytávání na zákazy či příkazy atd..), aby jste se zbavovali hráčů (nebaví to nikoho)

11) Vždy pokud chcete někoho požádat aby něco udělal musíte oslovovat jménem, to platí o pro místo (žádné: ty běž tam) (př. Franto běž na můj bodík)

12) Dozorci při HVD musí být pouze na místech určené pro Dozorce (ZBROJNICE)!

13) Dozorci se nesmí bezdůvodně přibližovat k věznům (tvz. provokace = kill)!

[Nepočítá se: průchod vězněm – NOBLOCK; příchod vězně k dozorci, kde dozorce stojí = není provokace; při chůzi vězně a dozorce, kdy se dozorce střetne blízko s vězněm; při chůzi, kdy se zastaví vězěň a dozorce se ocitne blízko u vězně; při chůzi, kdy se zastavý dozorce a vězeň se ocitne blízko; kdy vězeň kuchá před sebou a dozorce mu vzleze do rány => neplatí při zákazu boxování.]

*DODATEK: Vězeň, který vyběhně krok do předu a kuchne dozorce automaticky provokuje a to samé platí naopak když dozorce se přiblíží k vězňům; nerozlišuje se 1 rána či 3 rány nožem, pokud CT provokuje je to jeho vina.

14) Hráč může být maximálně 3x DOZORCE (mapy po sobě), potom si musí dát 1x mapu za VĚZNĚ (uvolnit místo u dozorců jiným hráčům)

15) Mají zakázáno kempit před portálem na mapě jb_clouds_final5

16) CT mají povolit ,,huntit” rebely, pokud je dostatek CT na hlídání simona (neznamená to však, že CT bude pobíhat celé kolo po mapě a hledat rebely nebo campit v šachtě/secretu a čekat na vězně)
PRO SIMONA:

1) Simon je nucen být originální/sám vymyslet atrakce.

2) SIMON by měl vysvětlovat vězňům atrakce, pokud si T zažádá o vysvětlení musí SIMON vysvětlit atrakci!

3) Simon má zakázáno dávat VĚZNI výhodu jako „prohlídka zbrojky, zabití DOZORCE, hej ty kdo umře atd..“, výhoda je pouze k tomu aby se VĚZEŇ nemusel jít na atrakci, výhodu při atrakci nebo aby si vybralo, co chce podniknout

4) SIMON má zakázáno spamovat bodíky pomocí E/Shift Tím pádem pokud CT vezme negev a začne střílet všude kde se dají bodíky dostane permanentní ban k CT.

5) Simon je povinen dávat vězňům noblock, kde se vězni stackují do sebe (pokud tak neučiní a stackne se vězeň s dozorcem –> je to chyba simona)

6) Nesmí slovíčkařit

7) Nesmí přikázat k zabití CT (vyjímka je pokud DOZORCE dává FK nebo spamuje mikrofon nebo neposlouchá simona)

8) Simon nesmí vyvražďovat vězně [z 10 T bude mít jen 4 T] hned na začátku kola (př. měl by tolerovat nové hráče a né vyzabíjet vězně během 1 minuty na jenom příkazu)
REAKCE:

1) U reakcí zabijí pouze a jenom simon

2) Dozorci mají zakázáno vykřikovat falešné reakce (reakce dává pouze simon)

3) U reakce s výhodou se netrestají vězni, co udělali jinou činost;

U reakce s nevýhodou se vězni nemůžou zabíjet pouze znevýhodnit (např. hit do těla, nevýhoda při atrakci atd..)

4) Pokud simon řekne reakci a vězeň skočí ještě dříve než to simon dořekne, může být vězeň potrestán

5) U poslední reakce je potrestán poslední vězeň, který provedl danou reakci (musí být minimálně 5 živých vězňů pro zabíjení vězňů)

6) Při první reakci je potrestán vězeň, který provedl reakci jako první (musí být minimálně 5 živých vězňů pro zabíjení vězňů)
VOLNÝ DEN:

1) Volný den se dává pouze v případě pokud dozorce či simon zabil omylem vězně

2) Dozorce má povinnost nahlásit VD hned kolo po incidentu

3) Simon má povinnost udělat VD nahlášenému hráči

4) Je zakázáno dávat VD bezdůvodně

5) Pokud vězeň bude lhát a bude chtít VD neprávem nemusí simon vyhovět

6) Vězeň s VD se musí držet dál od simona, kde se vyskytuje jinak může být zapojeno

7) Pokud simon dá hráči VD smí dát maximálně 1 vd na 2 živé CT, takže pokud je jen jedno CT na 4 vězně musí dát MÓD nebo HVD

8) VD může mačkat tlačítka atrakcí, kde se nevyskytuje simon (pokud tím bude ohrožovat DOZORCE může být vězeň s VD zabit)

9) Vězeň má právo si VD tvz. užít (pokud budou zavřené cely a on nebude mít možnost jít z areálu, má právo získat VD na další kolo)
HERNÍ MÓDY

1) Je zakázáno chodit do šachty/secretu o herní mod.(neplatí pro freeday, freeday pro jednoho hráče)

2) Zdržování herního modu je zakázáno ( počítá se i campení nad door atd..)

3) CT mají zakázáno kempit před zbrojkou když se hraje mód

4) Pokud chce simon dát herní mód musí vždy oznámit jaký mód dává.

5) O herní mod zombie je zakázáno být někde kam musí CT(zombie) vyskočit jako climb atd.. je povoleno být na streše kde je žebřík + být třeba na atrakci která vás může při herním modě zabít climb/deathrun atd…

6) Při duckhuntu je povoleno se pohybovat pouze v areálu cel!!

7) Při módu jako je přestřelka vězní nesmí kempit, ale musí hledat dozorce a likvidovat je

8) Při mrazíkovy musí vězni si aktivni pomáhat (rozmrazovat zmražené vězně)

9) Při schovce mají vězni povoleno campit a dozorci je musí hledat

10) Simon, který dá mód musí zůstat na další kolo u CT!

11) Při módu Thanos mají vězni zakázáno kempit, všichni se musí snažit zabít Thanose => Thanos též nekempí a hutní CT

12) Thanos čeká až bude rozmražen a teprve potom může útočit

13) Při módu Thanos mají zakázáno hráči se připojovat do CT dokud mód neskončí

TEAM GAMESY !TG

1) Je zakázáno dávat Team Gamesu na začátku kola s úmyslem tím vyzabíjet celý team vězňů

2) Je zakázáno dávat Team Gamesu 2x po sobě

3) Je zakázáno bugovat Team Gamesu

4) Je zakázáno dávat nerovnoměrné Team Gamesy (př. 1 vězeň VS. 2 vězni)

5) Za 1 kolo je pouze povoleno dát 3x Team Gamesu

6) Team Gamesa musí být vždy pro oba teamy stejně férová (nikdo nesmí být znevýhodněn) [=> př. vězeň má míň HP než ostatní -> pokud máš však míň HP jako nevýhodu, netýká se dotyčného vězně toto pravidlo]

7) Do průběhu Team Gamesy může zasahovat pouze Simon (pokud není vězeň rebel) 8) Pokud vězeň napíše !r => stává se automaticky rebelem a CT ho můžou zabít
BODÍKY

– VÝSTŘEL A BOD JSOU DVĚ ROZDÍLNÉ VĚCI

– BOD = PO ZMIZENÍ UŽ NEPLATÍ (JEHO PLATNOST PLATÍ DO DOBY NEŽ SIMON UDĚLÁ NOVÝ BODÍK NEBO DOKUD NA NĚM VĚZNI STOJÍ)
STAVITEL

1) Simon má zakázano bugovat hráče pomocí blocků z stavitele

2) Je zakázáno zneužívat stavitele pro blockování šachet, atrakcí, vchodů, zbraní atd…

3) Je zakázáno využívat stavitele na zvítězení proti vezňům

ZKUS SVOJE ŠTĚSTÍ!

  • Každých 24 hodin máš šanci získat výhru
  • 1 točení na 1 účet ve hře
Zkus svoje štěstí!
Souhlasím se všemi podmínkami, což znamená, že váš EMAIL bude zapsán do databáze
Never
Remind later
No thanks