Pravidla na JailBreaku

Moderátoři: Vedení, Majitel, HL.Admin

Zamčeno
Uživatelský avatar
Sniper007
Administrátor fóra
Příspěvky: 21
Registrován: ned 07. bře 2021 17:24:00

Pravidla na JailBreaku

Příspěvek od Sniper007 »

Všechny pravidla na serveru

Základní
1) Na serveru je povolena pouze čeština, slovenština.
2) Jakmile Simon zemře, jeho příkazy neplatí.
3) Mrtví hráči neradí, jak ve hře, tak ani na jiném komunikačním programu.
4) Používá se základní nastavení CS:GO
5) Jako pohyb se bere – přesun, výskok, čupnutí, postavení se, kuchání, hození granátu
6) Chovat se slušně, nespamovat, mírnit vulgarismy, neobchodovat ve voicechatu, zákaz projevů rasismu apod.
7) Nedělat reklamu jinému serveru/webu v jakékoliv podobě.
8) Admin může kdykoliv zasáhnout do hry a dočasně pozměnit/určit průběh hry.( Je zakázáno mluvit/rebelovat, když admin něco řeší)
9) Zákaz využívání bugů ve hře a chyb v mapách, cheatování a scriptování
10) Nepoužívat nevhodné, vulgární přezdívky nebo kopírovat jména hráčů na serveru
11) Nevydávat se za Admina, neprovokovat ho
12) Zákaz sdílet své sociální sítě nebo sociální sítě ostatních
13) Hráč je povinen mít čitelnou přezdívku nebo alespoň její část.
14) Je zakázáno spamovat mikrofon (pouštění písniček do hry, křičení …)
15) CT tlačíka a zóny jsou [otevíráni cel, tlačítka u atrakcí, tlačítka u boxů, secrety, šachty, střechy kde jsou zbraně, krabice (ve kterých jsou zbraně), zbrojka a areál kolem ní (věže, plošinky atd..)]
16) Teamkilling je zakázaný a může se trestat Banem.
17) Je zakázáno mít voicechanger

Pro vězně
1) Stává se rebelem jakmile:
― Zahodí granát (i kdyby netrefil Dozorce) bez povolení simona (neplatí pro decoy)
― Bude mít v inventáři zbraň (po sebraní se okamžitě stává rebelem – pokud simon neřekne jinak)
― Míří střelnou zbraní na Dozorce
― Vleze do šachty, zbrojnice, secretu či teleportu (pro útěk)
― Úmyslně zraní, či zabije Dozorce (neplatí pokud Dozorce provokuje)
Začne kuchat šachtu
2) Úkolem je poslouchat příkazy Simona nebo se vzbouřit
3) Poslední rebel(ové), nesmí zbytečně zdržovat hru
4) Mikrofon používej pouze v případě problému hry (FK,...)
5) Pokud máš VD nesmíš být ve stejném areálu jako simon
6) Musíš si držet odstup od simona/dozorců. Simon/dozorci trestají killem. Jedná se o nebezpečné přiblížení
7) Na splnění příkazu máš 3 sekundy
8) Pokud simon neoznačí na jakou čáru Vězni musí jít, může jít Vězeň na jakoukoliv čáru v okolí
9) Vězni plní příkazy automaticky a bez zdržovaní, přímou cestou => bez walku a čupění
10) Pokud Vězeň zmáčkne CT tlačítko může být zabit (bez varování)

Pro dozorce
1) Musí mít mikrofon, musí mu být rozumět, nesmí mít ozvěnu
2) U reakcí a atrakcí zabíjí jen simon ( neplatí pokud simon určí jinak )
3) Povinnost Dozorců je chránit Simona a poslouchat ho
4) Je zakázáno házet zbraň Vězni, i pokud je nabitá nebo vybitá
5) Po smrti Simona se musí někdo z Dozorců neprodleně ujmout pozice Simona
6) Nevykřikuj falešné příkazy (příkazy dává primárně pouze Simon)
7) Je zakázáno nadržovat hráči, ke všem hráčům musí být stejně ohleduplný
8) Pokud se hraje atrakce, automaticky se hraje o LR (poslední přání), pokud Simon neřekne jinak
9) Dozorci se musí střídat o Simona. Nově příchozí k Dozorcům by měl automaticky brát Simona
10) Je zakázáno dávat nachytávky ( nachytávání na zákazy či příkazy atd..), aby jste se zbavovali hráčů
11) Vždy, když chcete někoho požádat, aby něco udělal, musíte oslovovat jménem
12) Dozorci při HVD musí být pouze ve zbrojnici
13) Dozorci se nesmí bezdůvodně přibližovat k Věznům (Provokace).
14) Hráč může být maximálně 3 mapy po sobě u CT
15) Dozorci mají povoleno huntit, pokud jich je 3 a více (vždy musí zůstat aspoň 1 se Simonem), v opačném případě musí mít povolení Simona
16) Dozorci musí udávat důvody zabití pokud mají menší level u dozorců než 3 (znamená 20 odehraných kol)

Pro simona
1) Simon je nucen být originální/sám vymýšlet atrakce/neopakovat pořád dokola stejné atrakce.
2) Simon musí vysvětlit atrakci pokud si o to vězeň zažádá.
3) Simon má zakázáno dávat Vězni výhodu jako je například: Prohlídka zbrojky, Zabití Dozorce.
4) Simon má zakázáno spamovat bodíky
5) Simon je povinen dávat vězňům noblock tam, kde se vězni stackují do sebe (pokud tak neučiní a stackne se vězeň s dozorcem => je to chyba simona)
6) Simon nesmí slovíčkařit.
7) Simon nesmí dát příkaz, aby vězni zabili dozorce.
8) Simon nesmí vyvražďovat vězně.

Reakce
1) U reakcí zabijí pouze a jenom Simon.
2) U reakce s výhodou se netrestají vězni, co udělali jinou činost
3) U reakce s nevýhodou Dozorci nesmí zabíjet vězně, mohou vězně pouze znevýhodnit.
4) U poslední/první reakce s nevýhodou musí být minimálně 5 vězňů
5) U poslední reakce je potrestán Vězeň, který zareagoval jako poslední.
6) Při první reakci s nevýhodou je potrestán Vězeň, který zareagoval jako první.

Volný den
1) Volný den se dává pouze v případě, pokud Dozorce či Simon zabil vězně omylem.
2) Dozorce má povinnost nahlásit VD hned kolo po incidentu.
3) Simon má povinnost udělit VD hráči, kterému bylo nahlášeno.
4) Je zakázáno dávat VD bezdůvodně.
5) Pokud si simon/dozorci nejsou jistí, že daný hráč má VD nemusí simon vyhovět
6) Pokud bude VD ve stejném areálu jako simon, tak si ho simon může zapojit
7) Na VD musí být minimálně dva dozorci ( v připádě jednoho dozorce se musí dát MOD nebo HVD )
8) VD může mačkat tlačítka atrakcí
9) Simon nesmí zdržovat VD v celách
10) VD se musí držet u dozorce ( Dozorce nesmí zdržovat VD a musí jít za ním )

Herní módy
1) Je zakázáno chodit do šachet/secretů při herních módech. Neplatí pro Freeday.
2) Zdržování jakéhokoliv herního módu je zakázáno.
3) Hráči si nesmí navzájem schválně kazit mód, např. tlačítkami u atrakcí.
4) Dozorci mají zakázáno kempit před zbrojkou. To samé platí i pro Vězně.
5) Pokud chce Simon dát herní mód, musí vždy oznámit jaký mód dává.
MÓD PŘESTŘELKA:
1) Při herním módu Přestřelka je zakázáno campit na portály. Příklad: Portál na mapě jb_clouds_final5.
MÓD SCHOVKA
1) Při Schovce mají Vězni povoleno campit a Dozorci je musí hledat.
MÓD CHICKEN
1) Při módu Chicken je povoleno se pohybovat pouze v areálu cel.
MÓD ZOMBIE
1) Je zakázáno být na climbu. Je povoleno být: Na střeše kde je žebřík, na stromě, na který se dá dostat/doskákat.
2) Na mapě jb_moonjail_v2 nesmí dozorci campit v MoonExpresu.
MÓD TRAITOR
1) Je zakázáno zabíjet nevinné hráče (Innocenty) za úmyslem zkažení módu.

Team Games
1) Je zakázáno dávat Team Gamesu na začátku kola s úmyslem vyzabíjet celý team vězňů.
2) Je zakázáno dávat Team Gamesu 2x po sobě.
3) Je zakázáno Team Gamesu bugovat.
4) Za 1 kolo je povoleno dát Team Gamesu 3x.
5) Do průběhu Team Gamesy může zasahovat pouze Simon (pokud není Vězeň rebel).

Stavitel
1) Je zakázáno zneužívat stavitele pro blokování šachet, atrakcí, vchodů, zbraní atd…
2) Je zakázáno využívat stavitele na zvítězení proti vezňům.
Zamčeno